Afspraken en reglement

Document downloaden


Bekijk hier het schoolregelment of het document met de praktische afspraken.  Je kan het pdf bestand openen met Adobe Reader.

 

SCHOOLREGLEMENT

PRAKTISCHE AFSPRAKEN

Elke school beschikt over een schoolreglement dat de verhouding tussen schoolbestuur, ouders en leerlingen regelt. Naast het pedagogisch project van de school bevat het belangrijke informatie over de schoolorganisatie en een aantal praktische afspraken. U kan de laatste versie van deze documenten hier terug vinden.

 

Opvang

Voor- en naschools is er in onze school opvang voor de kleuters en leerlingen van de lagere school.

Opvang en toezicht

 

De kinderen voor de opvang worden ’s morgens binnengebracht tot in het opvanglokaal.

 

Voor schooltijd Van 7.30 uur tot 08.25 uur

 

NIEUW! Op verzoek opvang vanaf 7.00 uur.

Aanvraagformulier te vinden op www.kortessem.be, via mail versturen naar kinderopvang@kortessem.be.

 

Na schooltijd Maandag, dinsdag, donderdag van 15.30 tot 18.30 uur en vrijdag.

Op woensdag van 12.30 tot 13.00 uur. Wie op woensdag langer in de opvang moet blijven, wordt door de begeleidster naar “Het Klokhuisje” gebracht.

 

De tarieven zijn volgens huishoudelijke reglementen. Op het einde van de maand wordt u een betalingsverzoek gestuurd voor het totale bedrag van die maand.

Het toezicht op de speelplaats is gratis.

- ’s morgens vanaf 08.25 uur

- ’s avonds tot 15 minuten na schooltijd

- ’s middags in de eetzaal en vanaf 12.50 op de speelplaats

Kinderen die niet blijven eten worden pas vanaf 12.50 op de speelplaats toegelaten!

Kinderen, die na afloop van het gratis toezicht niet afgehaald zijn, gaan naar de

opvang tegen betaling.

 

Oudercomité

Als oudercomité zijn wij een contactgroep tussen de ouders en de school waarbij we zowel de belangen van onze kinderen als van de school behartigen. We willen nadenken over allerlei vragen en samen naar oplossingen zoeken. We willen opbouwend meewerken aan een fijne schoolomgeving.

Laten we ons even voorstellen

Elke ouder met kinderen in de Vlierbloem kan lid worden van het oudercomité. Dit

kan eenvoudig door contact op te nemen met één van de leden, waarop een

uitnodiging zal volgen voor de eerstkomende vergadering.

Het oudercomité bestaat uit een kerngroep die op regelmatige basis samenkomt om

een aantal dingen te bespreken, en een groep van helpende handen, die ons bijstaat op de activiteiten.

De helpende handen: Dit zijn mensen die wij ongelooflijk dankbaar zijn en regelmatig broodnodig hebben.

Het zijn ouders/grootouders van kinderen die al dan niet meer op onze school zitten, of ouders die wel graag actief meehelpen aan de activiteiten maar liever niet

deelnemen aan de vergaderingen van het oudercomité.

Wij zijn altijd op zoek naar bijkomende helpende handen. Mogen we op u rekenen?

Laat ons dan iets weten door contact op te nemen met één van deze leden.

 

Pieter Jamaer, voorzitter
Steven Lenaers, secretaris
Raf Stulens, schatbewaarder

Pedagogisch project

Het pedagogisch project van een school is een Vlaamse onderwijsterm. Het schoolbestuur definieert met het pedagogisch project de visie op onderwijs en opvoeding die in de school wordt gevolgd. Het geeft dan ook informatie over de gebruikte pedagogische en onderwijskundige methodes

 

2022 © De Vlierbloem •  Privacy VBS