Visie

In onze school willen wij aan elk kind degelijk onderwijs en een verzorgde opvoeding aanbieden. Samen met het hele schoolteam willen wij alle kinderen helpen opgroeien tot volwassen mensen met zin voor waarden en met bereidheid tot eerlijke inzet en engagement.
Welke basisdoelen onze school precies op het oog heeft kan u hieronder lezen.
Wat beogen wij?
De eindtermen zijn minima doelen voor onze leerlingen maar niet voor onze leerkrachten. Wij houden rekening met de mogelijkheden, maar ook met de beperkingen van ieder kind afzonderlijk. Hoofd, Hart en Handen als een harmonisch geheel.

Wij willen aandacht voor iedere leerling:

Onze school wil een leer-school zijn.

Dit is een school waar alle ontwikkelingsprocessen aan bod komen, niet alleen in theorie maar ook in praktijk zoals daar zijn:

Van de directeur verwachten we:

Op school trachten we de kinderen het comfort te bieden dat ze thuis hebben door:

Samenwerken met externe vinden we zeer belangrijk.

Samenwerken met:

Ook de omringende wereld laat ons niet koud:

In onze school hebben we waardering voor: