Oudercomité Vlierbloem Vliermaal

Dagelijks verwelkomt de Vrije Basisschool De Vlierbloem bijna 180 leerlingen en kleuters. Naast leren, spelen en ravotten brengt dit ook de nodige zorgen, vragen en problemen met zich mee. De directie en de leerkrachten doen dagelijks hun uiterste best om alles in goede banen te leiden.
Het doel van het oudercomité is bruggen bouwen tussen directie en leerkrachten enerzijds en ouders anderzijds. Wij streven dan ook naar het vergroten van de betrokkenheid van de ouders bij het schoolgebeuren. De taken van het oudercomité zijn onder te brengen in 3 domeinen:

 Ontmoeten

Het oudercomité organiseert regelmatig activiteiten waarop de ouders elkaar kunnen ontmoeten. Op deze activiteiten kunnen ze elkaar beter leren kennen, maar ook hebben ze de gelegenheid de leerkrachten anders te leren kennen. Het rapportenfeest, net voor de kerstvakantie, is hiervoor het uitgelezen moment.

 Ondersteunen

Het oudercomité ondersteunt de werking van de school door de handen uit de mouwen te steken bij tal van activiteiten, georganiseerd door de school zoals: het schoolfeest, de grootouderdag, carnaval enz...
Door het organiseren van eigen activiteiten tracht het oudercomité ook wat geld in het laatje te brengen. Dit geld kan dan door de school, na overleg, besteed worden aan dingen die alle onze kinderen ten goede komen.

 Meedenken, Adviseren en Overleggen

Op regelmatige basis zit het oudercomité samen met de directie en een afvaardiging van het onderwijzend personeel. In een open communicatie kan alles, in het algemeen belang van de school, besproken worden.
Doordat we vaker rechtstreeks in contact staan met ouders, krijgen we vaak als eerste signalen, opmerkingen, vragen of bedenkingen doorgespeeld. Op die manier kan het oudercomité ook suggesties geven aan de schooldirectie omtrent thema’s die het dagelijkse leven op, en naast de school aanbelangen.
Wanneer U bedenkingen, ideeën of vragen heeft, kan u altijd contact opnemen met één van de leden. Indien de vraag relevant is, zal ze zeker op de agenda geplaatst worden.

 Wie zijn we

Elke ouder met kinderen in de Vlierbloem kan lid worden van het oudercomité. Dit kan eenvoudig door een mailtje of telefoontje naar één van de leden, waarop een uitnodiging zal volgen voor de eerstkomende vergadering.
Het oudercomité bestaat uit een kerngroep die op regelmatige basis samenkomt om een aantal, hogervermelde dingen te bespreken, en een groep van helpende handen, die ons bijstaat op de activiteiten.

De Helpende handen:


Dit zijn mensen die wij ongelooflijk dankbaar zijn en regelmatig broodnodig hebben. Het zijn ouders/grootouders van kinderen die al dan niet meer op onze school zitten, of ouders die wel graag actief meehelpen aan de activiteiten maar liever niet deelnemen aan de vergaderingen van het oudercomité.
Wij zijn altijd op zoek naar bijkomende helpende handen. Mogen we op u rekenen? Laat ons dan iets weten door contact op te nemen met een van de leden.

Naam

Mailadres

Telefoon

Jamaer Pieter (voorzitter)

pieterjamaer@hotmail.com

0473-51 64 74

Demaeght Miguel (secretaris)

miguel.demaeght@skynet.be

0472-55 36 75

Raf Stulens (schatbewaarder)

raf.stulens@telenet.be

0497-02 50 05