Historiek

Aanvankelijk was er in Vliermaal gemeentelijk en gemengd Lager Onderwijs. (d.w.z. zonder kleuterschool), in het huidige Vlierhof. Maar in 1894 verbood de toenmalige regering uitingen van godsdienst in alle scholen die gemeentelijk waren.
Vandaar dat er in de Valgaërstraat een katholieke gemengde school werd opgericht, in wat nu het duivenlokaal “De Zwaluw” is. Ze werd opgericht door de parochie. De grond ervoor werd in erfpacht gegeven tot in 1960 en later geschonken door de familie Minette. Eerst weren alle leerlingen bijeengebracht in een klasgroep; later werden het er twee. Zo waren er dus twee lagere scholen in Vliermaal. Dat bleef zo een lange tijd.
Tussen 1915 en 1924 werd de gemeenteschool een aangenomen lagere school en de vrije school een aanneembare school. In een aangenomen school bleven de lokalen van de gemeente die ook subsidies gaf maar het beheer bleef bij het vrij onderwijs. In aanneembare scholen waren de gebouwen en het beheer van het vrij onderwijs en de gemeente gaf subsidies. In 1953 kreeg de jongensschool een éénklassige kleuterschool, vanaf de leeftijd van vier jaar. Deze bevond zich in het huidige Vlierhof, aan de kant van de Beekstraat. In 1958 kwam het schoolpact. De beide scholen werden nu gesubsidieerd door de staat. Intussen bestond er in Vliermaal ook een private school, in de Overbeekstraat, in het huis Heynen, en wel vanaf de jaren 30 of 62. Op aanraden van het bisdom werd besloten een nieuwe school te bouwen in de Loostraat. De kerkfabriek zorgde voor de grond. De bouw begon in 1960 en werd voltooid in 1961. Er bleven lokalen in het Vlierhof, o.a. voor de jongens.

In april 1961 kwam er een tweede kleuterklas bij. Maar de inspectie eiste dat de meisjes, die toen ook nog gedeeltelijk in de Valgaërstraat zaten, in één school zouden ondergebracht worden. In 1962 werd dan met eigen middelen een bijkomend lokaal gebouwd. Van toen af werd het gebouw in de Valgaërstraat niet meer gebruikt door de school. In 1968 werd er eindelijk één gemengde school gevormd, maar de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar bleven nog altijd in het Vlierhof. In 1982 waaide het dak van de school weg: met man en macht, door vrijwilligers, werden de lokalen weer in orde gebracht en zelfs uitgebreid. In 1985 werden in de Rijksschool van Tessenderlo twee noodlokalen afgebroken en achter de speelplaats in de Loostraat heropgebouwd. Toen kwamen het 5de en 6de voorgoed naar de school in de Loostraat. In 2004 werd de noodzakelijke nieuwbouw gestart waarna de noodlokalen werden afgebroken.

De achtereenvolgende directeurs van de school waren:

 • 1. de heer Craybex
 • 2. de heer Houbrechts
 • 3. de heer Jan Wirix
 • 4. mevrouw Dommershausen
 • 5. de heer Jean Groven
 • 6. mevrouw Margriet Gielen
 • 7. de heer Maurice Vansichen
 • 8. de heer Julien Jorissen
 • 9. de heer Ivo Quets
 • 10.mevrouw Marita Vanloffelt
 • 11.de huidige directeur Greet Jorissen